Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowa1000 zł.
Miesięczne czesne1100 zł.

Jeśli dziecko  nie  uczęszcza do przedszkola przez cały miesiąc, po zgaszeniu tego faktu przysługuje Państwu tzw. Opłata wakacyjna – 690 zł

W przypadku zgaszonej nieobecności dziecka przysługuje zwrot stawki żywieniowej wg umowy.

Zniżki dla rodzeństwa:
Dla drugiego dziecka – 10%
Dla trzeciego dziecka – 50%
Wpisowe – 50%

Numer konta:  62 1160 2202 0000 0002 5250 6887
Fundacja Per Aspera ad Astra   ul. Równa 26, 05-092 Łomianki
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka; czesne za przedszkole,  miesiąc …