Nasi rodzice

  • … są informowani o osiągnięciach dzieci;
  • … wiedzą na bieżąco co dzieje się w przedszkolu (newsletter, blog, FB, tablica ogłoszeń);
  • … biorą udział w rodzinnych imprezach i zabawach organizowanych w Przedszkolu;
  • … otrzymują wsparcie specjalistów w dziedzinie wychowania i profilaktyki (psycholog, logopeda, terapeuta SI, dyrektor pedagogiczny, dyrektor wychowawczy, specjalista gimnastyki korekcyjnej);
  • … mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach;
  • … maja możliwość korzystania z dodatkowych, rozwijajacych, uzdolnienia i zainteresowania dzieci zajęć – oszczedza to czas i daje swobodę wyboru aktywności.
  • … są ważnym ogniwem w procesie edukacji przedszkolnej, aby było on spójny z potrzebami dziecka, oraz  oczekiwaniami rodziców.