Ciekawostki

Klucz do Uczenia Się („Key to Learning”) to wyjątkowy program zajęć dla Dzieci w wieku przedszkolnym. Jego wyjątkowość polega na tym, że przełamuje on dotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Zamiast tego, Klucz Do Uczenia Się uczy Dzieci samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Podczas zajęć Dzieci uczą się jak zdobywać wiedzę samodzielnie i jak stosować ją w nowych warunkach. Uczą się logicznego myślenia i efektywnego wykorzystania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczą się również akceptować odmienne opinie, dzięki czemu nabierają poczucia własnej wartości, uczą się tolerancji i dochodzenia do kompromisów. Uczą się również wytrwałości w dążeniu do celu – zauważają, że nawet jeśli coś się nie udaje, to można to osiągnąć próbując kolejny raz i kolejny raz. To powoduje, że Dzieci nie zamykają się na krytykę, sugestie o błędach komentują : „ok, jeśli to jest źle, to spróbuję jeszcze raz”. Program Klucz Do Uczenia Się, oparty jest na teorii wybitnego psychologa Lwa Wygotskiego – zwanego przez dzisiejszych psychologów „Mozartem psychologii”. Według tej teorii prawdziwa edukacja polega na rozwoju umiejętności Dzieci do uczenia się, czyli ich zdolności do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania i realizowania swoich planów oraz komunikowania swojego zrozumienia na wiele sposobów. Teoria poparta jest ogólnoświatowymi wynikami badań, dotyczącymi procesu uczenia się małych Dzieci.

Dlaczego warto by Wasze Dziecko uczestniczyło w tych zajęciach:

  • Dla Dzieci to świetna zabawa.
  • Udział w zajęciach ma na celu wspieranie rozwoju Dziecka, ale nie przyspieszanie go.
  • Podczas zajęć odkrywamy i uruchamiamy zdolności tkwiące w Dziecku.
  • Maluchy zdobywają wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim uczą się jak zdobywać wiedzę.
  • Każde zajęcia są nowym wyzwaniem.
  • Wprowadzają język symboli, co ułatwia radzenie sobie z kolejnymi wyzwaniami i coraz trudniejszymi zadaniami, takimi jak choćby nauka czytania i pisania.
  • Rozwijają umiejętności, które dają Dzieciom możliwość wpływania na własne życie i usprawnia proces zdobywania wiedzy.
  • Ponadto program wspiera Rodziców w procesie wychowania i pomaga im przekazywać wiedzę swoim Dzieciom. Daje im możliwość poznania interesujących sposobów na stymulowanie rozwoju własnego Dziecka.
  • O zajęciach: Program podzielony jest na moduły tematyczne. Każdy moduł składa się z 30 zajęć. Wśród modułów ( z podziałem na moduły dla młodszych – gąsienice i starszych – motyle, przedszkolaków) mamy:

– od bazgrania do pisania

– gry rozwijające

– wizualno – przestrzenny

– matematyka

– logika

– program literacki

– kreatywne modelowanie

– konstrukcje

– program badawczy

– ruch ekspresyjny

– Ty, Ja, Świat

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.kluczdouczeniasie.pl